LAM TA’ARIF

LAM TA’ARIF

1) ALIF LAM SYAMSIAH (IDGHAM SYAMSI)

 • Alif Lam Syamsiah juga dikenali dengan Idgham Syamsi. Diidghamkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Syamsiah. Huruf Syamsiah ada 14 huruf iaitu Ta’, Tha’, Dal, Dzal, Ra’. Zai, Sin, Syin, Shad, Dhad, To’, Zha’, Lam dan Nun.
 • Idgham Syamsi terbahagi kepada dua bahagian:
  • Idgham Syamsi Bi Ghunnah (Idgham Syamsi dengan dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Nun.
  • Idgham Syamsi Bila Ghunnah (Idgham Syamsi tanpa dengung):Ia terjadi apabila Lam Ta’rif diidghamkan pada Huruf-huruf Syamsiah selain Nun.
 • Sebab-sebab Idgham:
  • Lam Ta’rif dengan Lam adalah dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat.
  • Lam dengan baki huruf Syamsiah yang lain adalah dua huruf yang mutaqariban.

als

2)ALIF LAM QAMARIAH (IZHAR QAMARI)

 • Alif Lam Qamariah juga dikenali dengan Izhar Qamari. Diizharkan Lam Ta’rif apabila bertemu dengan mana-mana Huruf Qamariah. Huruf-huruf Qamariah itu ada empat belas huruf iaitu Ba’, Jim, Ha’, Kha’, ‘Ain, Ghain, Fa’, Qaf, Kaf, Mim, Wau, Ha’, Hamzah dan Ya’. Ia dinamakan Izhar Qamari kerana diizharkan Lam tersebut kepada Huruf-huruf Qamariah; manakala sebab ia Izhar ialah kerana Lam dan Huruf Qamariah adalah dua huruf Mutaba’idan.

alq

 

Untuk Info Lanjut Layari :http://e-tajwidquran.blogspot.my/p/hukum-tajwid.html

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *