air selusuh

Kebanyakkan dalam masyarakat kita,apabila ada ada wanita sudah tiba di saat kelahiran,samada kelahiran pertama atau kesekian kalinya macam-macam cara orang kita berusaha untuk memudahkan si ibu melahirkan anak.Sehinggakan melibatkan kekancah…

Continue Reading

Bantuan Jin?

Pada zaman jahiliyah, jika melewati suatu lembah orang-orang Arab biasa minta perlindungan kepada jin yang menguasai lembah tersebut dari gangguan jin-jin jahat. Perbuatan itu termasuk kemusyrikan. Karena meminta perlindungan (isti’adzah)…

Continue Reading

Imam Abu Dawud

Setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim, kini giliran Imam Abu Dawud yang juga merupakan tokoh kenamaan ahli hadith pada zamannya. Kealiman, kesalihan dan kemuliaannya semerbak mewangi hingga kini. Abu Dawud…

Continue Reading

Imam Muslim

Penghimpun dan penyusun hadith terbaik kedua setelah Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia juga mengarang…

Continue Reading

Erti Cinta

Menentukan cinta kerana Allah Cinta yang hakiki yang didasarkan kerana Allah semata-mata, ialah bila anda mencintai seseorang bukan kerana peribadinya, malah kerana kelebihan-kelebihannya yang bergantung dengan keakhiratannya. Misal cinta itu…

Continue Reading
Close Menu